Biskopsvapen
Den 31 augusti 2003 vigdes Lennart Koskinen till biskop och installerades i Visby den 6 september. Den nye biskopen ville, att hans vapen skulle utformas på Gotland och vände sig till heraldikern Veljo Pärli och den grafiske formgivaren Bosse Carlgren.

Ett firmamärke och ett heraldiskt vapen har flera egenskaper gemensamt, men lika många som skiljer dem åt. I båda fallen eftersträvas grafisk klarhet som möjliggör snabb identifikation - den medeltida riddarens vapensköld skulle kännas igen i stridsvimlet, företagssymbolen på tidningarnas annonssidor. En tydlig skillnad är, att det heraldiska vapnets utseende är styrt av en beskrivning - blasoneringen - som måste följas, om än med konstnärens frihet. Det gör att samma vapen kan få olika utformning beroende på vem som målar det, medan företagets bildmärke ligger fast.
Den gotländske heraldikern Veljo Pärli har komponerat vapnet i enlighet med Lennart Koskinens intentioner. Under arbetet med den grafiska formgivningen hos Carlgrens Ord & Bild har den slutliga utformningen fastställts i nära samarbete med Veljo Pärli och Lennart Koskinen.

Blasonering
I av rött och blått kvadrerat fält ett Sankt Nikolauskors i silver med bård av guld och en gyllene rundel i korsmitten, tinkturerna åtskilda av en smal svart sträng. (Koskinen)

I fält ett en Agnus Dei i silver med blå beväring bärande en korsstav av guld med blå fana med bård och flikar av guld. (Visby stift)

I fält två en kogg av silver med tre svarta sköldar på akterkastellet och i seglet ett blått fält med ett utböjt kors av guld. (Svenska Kyrkan i utlandet.)

Timbrering: Mitra, på framsidan prydd med SKUTs droppe och kräkla av guld prydd med druvklasar och det allseende ögat.

Motto: IN MUNDO – NON EX MUNDO


Så här kan vapnet tolkas

Så här blev vapenskölden som nu hänger i biskopsgården.
Till STARTSIDAN KONTAKT och PERSONAL MEJLA till oss