Vägvisare till fornnordiska versmått
av Bosse Carlgren

Ljóðaháttr
Detta versmått är ett av de ålderdomligaste och kanske just därför det friaste av de fornnordiska. I Eddadiktningen uppvisas ett flertal varianter och ännu tvista de lärde om de grundläggande reglerna. Erik Noreen skriver att ljóðaháttr alltid haft ett rykte för att vara ett metrum som ingen kan bli riktigt klok på.

Längre fram hoppas jag kunna komplettera med beskrivningar av fler fornnordiska versmått. Under tiden kan man se prov på flera olika genom att följa länken till invigningen av Gotland Vikingaön nedan.

Strofer från skådespelet om Ingegerds och Jaroslavs bröllop 1019, uppfört vid invigningen av Gotland Vikingaön 2005 inför kronprinsessan Victoria och hundratals gotlänningar.

Stroferna till invigningen av NatWest Island Games på Gotland 26 juni 1999

Ljóðaháttr är ett uttrycksfullt och slagkraftigt versmått - rent av ganska "svängigt". Stroferna är 6-radiga, uppdelade i två likadant uppbyggda halvstrofer som består av 2 kortrader följda av en sammanfattande långrad. I min version har kortraderna två tryckstarka stavelser vardera. Långraden har hos mig, liksom i alla äldre förlagor, tre takthöjningar.

Reglerna för stavrim (allitteration) måste givetvis också följas. Orden rimmar med de inledande ljuden i stället för med slutstavelserna. Enkla konsonanter rimmar med varandra, sammansatta konsonanter bör rimmas med ord som börjar på samma bokstavskombination. Ursprungligen har detta endast gällt sp, sk och st, men jag har försökt upprätthålla regeln med andra konsonantförbindelser också. Stol och sol rimmar alltså inte, men det är närmast omänskligt att alltid undvika sådana "orena rim".

Vokaler rimmar också, men här gäller andra ideal. Islänningen Snorre Sturlason, skrev på 1200-talet en bok som man brukar kalla "Den yngre Eddan". Här lär han på olika sätt ut den hedniska mytologin och det poetiska språkbruket. I avdelningen Háttatal lämnar Snorre prov på ett hundratal (!) versmått, både gamla och nya som han skapat själv. Denne kännare av den norröna skaldekonsten ansåg att ord som börjar med olika vokalljud ger de vackraste rimmen. Och vem är väl jag att säga emot Snorre?

Kortraderna stavrimmas 2 + 1 eller 1 + 1. Vilket rimmet är, avgörs av huvudstaven, det första ljudet i den första betonade stavelsen i den andra kortraden. Rimmet måste sedan återfinnas åtminstone i en av första radens två tryckstavelser. De rim som hamnar där kallas stödstavar (studlar). Långraden, eller fullraden, stavrimmas också, men här får man välja ett nytt rim, som ska förekomma i minst två av de tre tryckstavelserna.

En lag (funnen av den norske språkforskaren Sophus Bugge) säger att långraderna ska sluta på manligt rim, dvs. ett enstavigt ord eller - oftare - på ett tvåstavigt, vars näst sista stavelse inte kan vara lång (ett ord som vissa är användbart men inte visa). Då man klarar av att följa denna regel, känns det som om man kommer ljóðaháttr, Eddans besvärjelsemetrum, närmast. Men det är ofta svårt att klara den här regeln, och själv tycker jag att det låter helt naturligt så som jag skrivit i långraderna följande exempel.

Avslutningsvis har jag försökt skriva en riktigt pedagogisk strof. Ser du uppdelningen i de parallella helmingarna, halvstroferna? Hittar du huvudstaven och studlarna, hjälpstavarna? Känner du takten när du läser orden med deras naturliga betoning ? 

FORNTIDSDIKTER FORMAS NOGA -
UDDRIM, INRIM, ALLT.
HUVUDSAK ÄR HUVUDSTAV OCH
RIMMENS RÄTTA RYTM.

Källor bl. a: Björn Collinder: DEN POETISKA EDDAN, Forum, Uddevalla 1964;
Alf Henriksson: VERSKONSTENS ABC, Atlantis/Legenda, Storbritannien 1982:
Erik Noreen: DEN NORSK-ISLÄNDSKA POESIEN, Norstedts, Stockholm 1926;
Åke Ohlmarks: RYTM, KLANG, BILD, RIM, Bonniers, Stockholm 1970;

 

Fler exempel på ljóðaháttr

Havamál, strof 78
Isländska:

DEYR FÉ
DEYA FRÆNDR,
DEYR SJÁLFR IT SAMA;
EK VEIT EINN
AT ALDRI(G) DEYR:
DÓMR UM DAUÐAN HVERN

Havamál, strof 78
Åke Ohlmarks tolkning:

FÄ DÖR,
FRÄNDER DÖR
EN DAG DÖR OCK DU
ETT VET JAG
SOM ALDRIG DÖR:
DOM ÖVER DÖD MAN

Exempel på
nynorsk:

ELD HAN TARV
SOM INN ER KOMEN
OG OM KNE KULSAR.
TIL MAT OG KLEDE
DEN MAN HEV TRONG
SOM HEV I FJELL FARI


Skírnismál, strof 3
tolkad av Erik Noreén:

VI SKULLE JAG YPPA,
YNGLING, FÖR DIG
MITT SINNES TUNGA SORG
TY HIMLENS BLOSS
BRINNER VAR DAG
MEN HUGNAR ALDRIG MIN HÅG

 

Till STARTSIDAN KONTAKT och PERSONAL MEJLA till oss