NatWest Island Games 1999, invigningen
fornnordiska strofer av Bosse Carlgren

Stroferna är skrivna på ljóðaháttr, ett metrum som det är svårt att bli riktigt klok på. Till stroferna för idrottsfestens invigning gjorde jag mitt eget val bland de förlagor som finns, och hävdar, med stöd av den nämnda förvirringen, att min variant är lika riktig som någon annan.

Stroferna till invigningen av NatWest Island Games på Gotland 26 juni 1999
Varje ö fick var sin strof och före varje strof finns här nedan några fakta, som kan bidra till förståelsen av versernas innehåll.
Till slut följer en svensk grovöversättning som visar vad jag hoppas att jag har fått sagt
på spelens officiella språk, engelska.
1. ALDERNEY:

Den nordligaste av "Kanalöarna". Har ockuperats av många nationer. Kom under engelska kronan genom Wilhelm Erövraren 1066. Ön har alltid legat i stridslinjen under krigen mellan England och Frankrike. Ön evakuerades helt på grund av tyskarnas ockupation under Andra världskriget.

RULED BY GAULS,
BRITS, ROMANS, GERMANS,
LAIN IN LINE OF FIRE.
ALDERNEY'S NEW ENS IS PEACEFUL -
OUTSIDE ISLAND GAMES!

Regerad av galler, britter,' romare, tyskar, placerad i skottlinjen.
Alderneys nya tillvaro är fridfull - vid sidan om Island Games!

2. CAYMAN ISLANDS / CAYMAN:

Brittisk ögrupp och koloni i Karibiska havet, upptäckt av Columbus 1503. Här fanns gott om alligatorer "caymanas", och under 1830-talet var krokodiljakt en söndagssport. . Ett monumentalt byggnadsverk är det s.k. Pedro's Castle från 1700-talet. På Cayman huserade berömda pirater som Edward "Blackbeard" Teach, men idag är ögruppen mer känd som platsen där den moderna sportdykningen uppfanns samt för att man är världsledande när det gäller höga miljökrav för den marina miljön.

BLACKBEARD'S BLOODY
BLOWS HAVE BLEACHED
IN PEDRO'S PARADISE.
SHAPING SHORES OF
SHELTERED WATERS,
CAYMAN CAME IN PEACE

Svartskäggs blodiga hugg har bleknat i Pedros paradis.
Skapande stränder med skyddade vatten, kom Cayman med fred

3. FALKLANDS / FALKLAND ISLANDS / FALKLANDSÖARNA:

Falklandsöarna är spelens sydligast belägna öar. De ligger utanför Argentinas sydöstra kust, endast några tiotal mil från Kap Horn. Klimatet är torrt med ihållande starka vindar som uppgår till styv kuling en dag av fem. Fåren och deras ull är en viktig näringsgren. Skytte är nationalsport.

SOUTHERNMOST OF
SUMMONED ISLANDS,
WED TO WINDS AND WOOL,
ENTER, FALKLANDS,
INTO CONTEST,
SHOW YOUR MARKSMANSHIP!

Sydligast av sammankallade öar, förenade med vindar och ull,
stig in, Falklandsöar, i tävlingarna, visa er träffsäkerhet!

4. FAROE ISLANDS / FØROYAR / FÄRÖARNA:

Norska nybyggare tog öarna i besittning omkring 800 eKr. Före dem hade irländare bott där. Nu har ögruppen självstyre under den danska kronan. Hav och vindar har bearbetat de vulkaniska bergarterna till dramatiska former. Stakkar kallas de lodräta klippor som stupar hundratals meter ner i havet. Lier kallas hällarna med svagare lutning.

STAKKAR, LIER,
STEEP AND STONY,
FOSTERED FAROE'S FORCE.
STORMS HAVE STRENGTHENED
STEELY MEMBERS -
USE THEM WELL AND WIN!

Stakkar, lier branta och steniga fostrade Färöarnas styrka.
Stormar har stärkt lemmar av stål - använd dem väl och vinn!

5. FRØYA:

Systerö till Hitra utanför Norges kust i jämnhöjd med Trondheim. För motståndsrörelsen under Andra världskriget var ön en viktig förbindelselänk till Shetlandsöarna. Härifrån smugglades både kurirpost, vapen och förnödenheter in till Norge. På Frøya finns de största sälkolonierna utmed Norges kust. Området är naturskyddat.

SUMLESS SEALS ARE
SEEN IN SAFETY
NEAR YOUR NORTH SEA ISLE.
FREEDOM FIGHTING,
FRIENDLY FRÖYA,
NORWAY NEEDS YOU NOW!

Otaliga sälar ses i säkerhet nära er Nordsjö-ö.
Frihetskämpande, vänliga Fröya, Norge behöver dig nu!

6. GIBRALTAR:

Gibraltar har varit en ö före landhöjningen. Ett smalt näs sammanbinder nu kalkstensklippan med fastlandet, den sydligaste delen av Iberiska halvön. Morerna hittade på namnet - Gibel Tarik - vilket betyder Tariks berg. Gibraltar är en av Herakles stoder, de två klippor som enligt myten restes av Herakles (På latin och nutida engelska heter han Hercules) till minne av färden till sagoön Erytrea.

TEAM FROM TARIK'S
TOR OF LIMESTONE,
BRING GIBRALTAR'S BREEZE!
HEAR US BID YOU
HEARTFELT WELCOME,
HERD OF HERCULES!

Lag från Tariks kalkstens-bergspets, kom med Gibraltars fläkt! (bris, men även munterhet/gladlynthet) Hör oss bjuda er hjärtligt välkomna, Herakles hjord!

7. GOTLAND:

Gotland står som värdar för NatWest Island Games 1999.
Ord kan inte beskriva Gotlands skönhet, så därför ägnas strofen mer etiska frågor.

HOSTING ATHLETES,
HOME GROUND FAVOURED
GOTLAND GETS A LEAD.
MIND YOUR MANNERS,
MUTE YOUR GREED,
IT'S BANNED TO BEAT YOUR GUESTS!

Idrottsmannavärdar, hemmaplansgynnade, Gotland får ett övertag. Tänk på ert uppförande, kväv er vinningslystnad, det är förbjudet att klå sina gäster!

8. GREENLAND / GRØNLAND / GRÖNLAND

Jordens största ö, och därmed också spelens. Här har funnits människor redan för 4.500 år sedan, men i det hårda klimatet har folkslagen endast överlevt under kortare perioder. För tusen år sedan kom inuiterna och strax därefter norrmän och islänningar. Idag är ön en självstyrande del av Danmark. Den stora näringen är fiske, främst av räkor.

LEGION FROM
OUR LARGEST ISLAND
'NEATH THE NORTHERN LIGHTS,
TRAIL THE GOLD
AND TRAWL FOR GLORY, GREETED GREENLAND GREATS!

Legion (skara) från vår största ö under norrskenen,
Spåra upp guldet, tråla efter ära, välkomnade Grönländska storheter (stora idrottsmän)!

9. GUERNSEY:

Den näst största av de Brittiska kanalöarna. Här, liksom på Jersey, är finansverksamhet den största näringen. Banden till Frankrike och Normandie består, det märks även på det lokala språket- patois - en blandning av engelska och franska. Det var den normandiske hertigen Wilhelm Erövraren som förde Guernsey under den engelska kronan efter slaget vid Hastings 1066. Anslående turistmål är ett flertal bevarade gamla befästningar.

FORTRESS GUARDED
FIRST IN FINANCE,
GUERNSEY, GO FOR GOLD!
THE HOUR OF TRUTH
FOR HEIRS OF NORMANDS -
WIN LIKE WILLAM, CONQUER!

fästningsbeskyddade furstar i finansvärlden, Guernsey, satsa på guld!
Sanningens minut för normanders ättlingar - vinn likt William, erövra!

10. HITRA:

Belägen mellan Frøya och det norska fastlandet, med vilket ön är förbunden genom världens djupast belägna undervattenstunnel. Här är fiskerinäringen det största näringsfånget. Fiskodling växer stadigt i betydelse. Ett rikt fågelliv finns på ön, liksom norra Europas största hjortbestånd. Stora områden är naturreservat.

FARMING FISH
AND FISHING FARMERS,
DEAR TO DEER AND BIRDS.
THROUGH YOUR TUNNEL
THROW THE DICE
AND HITRA, HIT IT HOT!

Fiskodlande och fiskande odlare, kära för hjortar och fåglar.
Genom er tunnel kasta tärningen och Hitra, slå till hett!

11. ISLE OF MAN:

På Isle of Man är idrott en av de stora folkrörelserna. Öns vapensköld visar tre ben som pekar åt olika håll. Den ska tolkas genom devisen " quocunque jeceris stabit" vilket kan översättas med "Hur du än kastar mig, förblir jag stående." Det var Isle of Man som 1982 kom fram med idén till Island Games. Öns stod värd för de första spelen 1985.

SPEED AND SPUNK
IN SPORTS AND SPIRIT -
ONE FOOT AYE ON EARTH.
MOST INVENTIVE
MANX INCENTIVE
GAVE US ISLAND GAMES!

Följdes av ett äktgutniskt trefaldigt leve: HÅI, HÅI, HÅI, HURRA!

Fart och kläm i idrott och humör - en fot städse på jorden.
Högst uppfinningsrik Manxisk sporre gav oss Island Games!

12. ISLE OF WIGHT:

På den diamantformade kritön Isle of Wight utanför Englands sydkust kallas den inhemska befolkningen "caulkheads" och de inflyttade fastlänningarna, huvudsakligen pensionärer, heter "overners". En traditionell yrkeskår är "longshoremen", män som arbetar i hamnarna eller i annat arbete utmed kusterna. På senare år har man återupprättat smugglarskrået - men det är kanske bara ett turistjippo?

LADS OF CAULKHEADS,
LONGSHOREWOMEN,
SMUGGLED SMARTNESS HERE.
GLOWING GLORY,
GLEAMING GOLD
AWAIT YOU, ISLE OF WIGHT!

Caulkhead-gossar, strandarbeterskor smugglade hit skicklighet.
Glödande ära, glimmande guld väntar er, Isle of Wight!

13. JERSEY:

Det är inte bara jerseytyg som vi förbinder med denna den största av de Brittiska kanalöarna. De flesta har hört talas om Jerseykor, -potatis, och -liljor. Liksom på grannöarna är Jersey en bjässe i finansvärlden. Här bor många rika människor också i ett skatteparadis, som även tar emot stora mängder turister varje år.

JOIN OUR FLOCK
YE JERSEY LILIES,
CHANNEL CHILDREN, CHEER!
CLEVER SKILLS
FROM CLIFFS AND SAND
PUT IN PRACTICE, PLEASE!

Slut er till vår flock, Jerseyliljor, Barn av (Engelska) Kanalen, jubla!
Skickliga färdigheter från klippor och sand omsätt i handling, ber vi er!

14. ORKNEY / ORKNEYÖARNA:

Orkney ligger i Nordatlanten sju engelska mil norr om Skottland. Ögruppens (70 öar) egen Island Games-sång talar om "The Grand Green Isles in the Sea". Vikingarna hade öarna som utgångspunkt för sina plundringståg mot England och idag har Brittiska flottan en stor bas vid Scapa Flow. Den berömda lodräta klippan Old Man of Hoy hänvisas också till i strofen.

O GROUP FROM ISLES
SO GRAND AND GREEN,
BASE OF VIKING VESSELS,
STRIVE WITH STRENGTH
FROM STREAMS OF ORKNEY,
YOU'RE THE YOUTH OF HOY!

O gupp från öar så storslagna och gröna, bas för vikingaskepp,
sträva / kämpa med styrka från Orkneys strömmar, ni är ungdomen från Hoy!

15. PRINCE EDWARD ISLAND:

Belägen i St. Lawrencebukten mellan Nova Scotia och New Foundland. I den här delen av Canada har man starka kulturella band med Frankrike. Prince Edward Island tillhörde tillsammans med New Brunswick och Nova Scotia den franska kolonin Acadie. Namnet används fortfarande för att beteckna en stor del av detta område. Öns landskapsträd är en nordamerikanska ek, Read Oak, och nationalfågeln är en nötskrika, Blue Jay Courtesy.

ADD TO LIST
PRINCE EDWARD ISLAND,
EAST OF ACADIE.
RED OAKS ROAR
WITH RAVING BLUE JAYS:
COME ON, CANADA!

Lägg till listan Prince Edward Island, öster om Acadie.
Red oak-träden ryter av halvgalna, hejande blåskrikor: Kom an, Canada!

16. RHODES / RHODOS

Här möts tre kontinenter - Europa, Asien och Afrika. Detta är klassisk mark där de gamla grekerna dyrkade solguden Helios, som skänker evigt ljus. Cicero och Julius Caesar studerade retorik och filosofi här, och Rhodos hjälpte Alexander den store att bygga staden Alexandria i Egypten. Ett av antikens sju underverk var Kolossen på Rhodos - den mäktiga staty som skapades av Chares från Lindos.

MEETING POINT
OF MANY CULTURES,
CLASSIC, CLEAR OF CLOUDS.
LEND US, RHODES,
YOUR LIGHT OF HELIOS
OR LOTSA COLOSSAL LUCK

Mötesplats för många kulturer, klassisk, fri från moln.
Låna oss, Rhodos, ditt ljus från Helios och mycken kolossal tur

17. SAAREMAA / ÖSEL:

Saaremaa betyder Ö-land. Estland har ockuperats av många stater genom århundradena, men är nu äntligen en fri nation. Gutarna har en anfader som heter Tjelvar. På vår vänö Ösel heter motsvarigheten Suur Tõll och hans kvinnas namn var Piret. På Ösel lever de gamla traditionerna starkare än på många håll i Estland, men man tar även emot influenser från väst. och det internationella utbytet har man odlat med kraft från första stund.

FREE AT LAST,
OUR FRIENDS FROM ÖSEL
SAILED FROM SAAREMAA.
LIKE SUUR TÕLL
AND LOVELY PIRET,
DO GREAT DEEDS TODAY!

Äntligen fria, våra vänner från Ösel seglade från Saaremaa.
Likt Suur Tõll och skön Piret, gör(en) stordåd idag!

18. SAINT HELENA:

Denna ö ligger i södra Atlanten 185 mil väster om Afrikas sydvästkust. Den är mest berömd som deportationsort för Napoleon. Här satt han från 1815 till sin död 1821. Folket på ön kallar sig "saints" - helgon. Många sjöfarare har seglat i dessa farvatten och satt iland sjömän för att bota skörbjugg. De fick bo här och äta av de rikligt växande citrusfrukterna och sedan hämtades de upp igen friska och fulla av C-vitaminer.

TROOP FROM TROPIC
TREASURE ISLAND,
BOARDING BONAPARTE!
SAINTS WITH SPRY
AND SPRINGY LIMBS,
HELP HOIST ST. HELENA!

Trupp från tropisk skattkammarö som höll Bonaparte med husrum!
Saints/helgon med raska, spänstiga lemmar, hjälps åt att hissa S:ta Helena (i höjden)!

19. SARK

Två öar Stora och Lilla Sark sammanbinds av ett mäktigt näs. Här är bilar bannlysta, och flygplan får inte flyga genom öns luftrum. Många andra märkvärdiga ting gör Sark speciell. 1565 fick Helier de Carteret Sark som förläning på villkor att han höll ön bebodd och försvarad. Engelska kronan begärde en tjugondedel av en riddares årslön i utbyte. Avtalet håller visst än. Sark planerar att delta i skytte och tennis, vilket återspeglas i strofen.

CAREFREE FRIENDS FROM
CARFREE ISLAND,
COURT DE CARTERET
SMASHING, SMART AND
SMILING MARKSMEN,
SWELL TO SEE YOU, SARK!

Sorglösa vänner från bilfri ö, Carterets gård/hov.
Smashande (även snygga), smarta och leende prickskyttar, härligt att se er, Sark!

20. SHETLANDS / SHETLANDSÖARNA:

Här har man en form av midnattssol som kallas "simmer dim", och just vid midsommar är det möjligt att dansa i det speciella disiga ljuset hela natten. Ögruppen tillhör Skottland men man är stolt över sina skandinaviska rötter. Vikingarna kom hit och deras kultur lever ännu kvar. Kanske var Shetlands det land som romarna kallade Ultima Thule. Shetland är vidare berömt för sina får och sist men inte minst Shetlandsponnyn.

SOME FORSOOK THE SIMMER DIM OF
SCANDI-SCOTTISH SKIES.
SHETLAND'S SHORE-BOUND
SHEEP AND PONIES
WEEP BUT WISH YOU WELL!

Några lämnade sin "simmer dim" i skandi-skotska skyar.
Shetlands får och ponnier, kvarlämnade på stranden, gråter men önskar er välgång!

21. YNYS MÔN / ANGLESEY:

Den största ön utanför Englands och Wales' kust. Man tror att namnet Anglesey kommer av en viking vid namn Ongul, Onguls ö. Ynys Môn heter ön på walesiska språket (förr kallat rotvälska). Uttalet är något i stil med Ö'nis Må:n. Här finns flera satellitöar, den största heter Holy Island som domineras av Holyhead Mountain, det heliga huvudets berg. Så heter också den största staden.

YNYS MÔN IS
ONGUL'S ISLAND
WEST NORTHWEST OF WALES.
HOPE YOU'LL HOARD ON
HOLYHEAD GREAT
PRIDE AND PRECIOUS PRIZE!

Ynys Môn är Onguls ö västnordväst om Wales.
Hoppas ni ska hopa på Holyhead stor stolthet och värdefull pris

22. ÅLAND:

Sextusenfemhundra öar och skär som tillhör Finland men har självstyre. Detta har man bland annat nyttjat till att helt demilitarisera ögruppen. Språket är svenska och man har många kulturella band med Sverige. När Åland var värd för spelen 1991 skrevs en sång som hette "Friendly Competition", som en av versraderna när nedan syftar på.

THE ONLY WARFARE
ÅLAND WANTS IS
FRIENDLY FIGHTS IN SPORTS.
BOLD, YET PEACEFUL,
BALTIC NEIGHBOURS,
BREAK A LANCE WITH LOVE!

Den enda krigföring Åland önskar är vänskapliga sportstrider. Modiga, dock fredliga, Östersjögrannar, bryt en lans med kärlek!

Strofer som av scenkonstnärerna Bengt Hård, Janne Ström och
Thomas Jankert beställdes till avslutningsceremonin den 2 juli 1999.

GAMES OF GOODNESS
GATHERED ATHLETES,
LASTING LOVE AND LIGHT.
MAGICAL MIGHT IN
MIDST OF SUMMER
DROVE ALL DARKNESS OFF

FELLOWS, FRIENDS FROM
FELLOW ISLANDS'
SISTER SOULS OF THE SEA,
MAY THE GODS OF OURS
AND THE GODS OF YOURS
MAKE US MEET ONCE MORE!

Godhetens lekar/tävlingar samlade idrottsmän, varaktig kärlek och ljus.
Magisk makt i sommarens mitt drev allt mörker bort.

Kamrater, vänner från vänöar, systersjälar av havet,
Må våra gudar och era gudar göra att vi mötas än en gång!

Behållande min ideella rätt överlåter jag ekonomiska rättigheter till dessa strofer på organisationskommittén för användning i samband med NatWest Island Games på Gotland 1999.

Bosse Carlgren

Tillbaka till FORNNORDISKT

 

Till STARTSIDAN KONTAKT och PERSONAL MEJLA till oss