Gutamål
Den 8 april 1989 startade programserien "Gutamål" där urguten Las Jakobsson och jag, inflyttad nållåte, besvarar brevfrågor från lyssnarna och tillsammans med dem filosoferar om det gamla gutniska språkets gåtor.
Programmet pågår ännu och den 21 mars 2006 passerades Frukostklubbens notering 680 program.
Den 4 november 2008 sändes det 800:e programmet (Se Radio Gotlands bilder!) - vid sommarlovets början 2010 kunde vi räkna in program 874, något av ett rekord?
Radio Gotlands ganraidare (webmaster) Torbjörn Andersson såg redan i slutet av 1990-talet till att radioprogrammet fanns tillgängligt på Internet. Alltsedan november 2005 kan man höra programmet i webbradio och under våren 2006 finns det till och med som Pod-radio! Ett gammalt språk förmedlas med de allra senaste tekniska landvinningarna!

Fundersam sekr. i Gutamålsgillet. Foto: Kate Håkansson
Några dokument från Gutamålsgillet
Så här bokstaverar man på gutamål
Sven Håkanssons gutamålsplass pa världsgane
gutamålsgillets märke Gutamålsgillet är en sammanslutning som arbetar för att främja forskningen kring och vården av det uråldriga gotländska språket - gutamålet. Enligt stadgarna ska gillet medverka till det nu levande språpkets sunda utveckling och tillgänglighet för kommande generationer.
  Gillets logo länkar till gillets webbplats.
Här finns annat att läsa om
Gutamålsgillet 
Gutamål i Radio Gotland Radio Gotland har ett program där en gute kan samsas med en "nållåte" - här är en länk till programmets hemsida med Pod-radio!.
Um däu kanst läs iss hjäre äutn ti fa häuheimå ellar någ ann bisvärluhaitar för krupp u själ, skudd däu trolitveis kunn ha någ äut av ti håir pa oe radiuprugramme, sum haldar pa varivistn teisdag klucku 11:03 pa 100,2 MHz. Pa sumrar kan de tänkäs att vör tar någle vikar semestar, men da sändar dum någ anne klokt i ställ, sått de gar bra ti håir pa leikväl. 

Beställ en CD med gutamål för fastlänningar!
Klikk bäre pa skeivu här ijamte så kanst'u skriv till Camilla pa Radio Gotland u biställ na!
 
Till STARTSIDAN